Dark Light

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego i pracującego pod adresem internetowym: dysk-sieciowy.pl jest firma:

Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 851-320-19-14, KRS: 0000652857

 

Adres przedsiębiorstwa:
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
tel. +48 91 885 46 35

1. Składanie zamówienia

Zamówienia można składać:
– przez stronę sklepu: www.dysk-sieciowy.pl
– telefonicznie (91) 885 46 34
– za pomocą e-mail na adres: sklep@dysk-sieciowy.pl

Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie ceny w naszym sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Jeśli dany produkt nie został znaleziony, wcale nie oznacza to, że nie występuje on na naszym magazynie. Zadzwoń do nas lub napisz, potwierdzimy jego dostępność i cenę.

Jeśli dany produkt nie został znaleziony, wcale nie oznacza to, że nie występuje on na naszym magazynie. Zadzwoń do nas lub napisz, potwierdzimy jego dostępność i cenę.

2. Forma płatności

Klient za zamówiony towar w sklepie internetowym dysk-sieciowy.pl ma możliwość zapłacić:
– przelewem bankowym na podstawie otrzymanej po zamówieniu faktury pro forma,
– korzystając z szybkich przelewów bankowych „on-line” w systemie „dotpay.pl”,
– płacąc za towar przy jego odbiorze od Kuriera; tzw. płatność za pobraniem,
– stali Klienci mogą liczyć na płatności odroczone z terminem do 21 dni,

Dane do przelewu bankowego:
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Bank: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4600 3408 0669

3. Możliwości i koszty przesyłki

Wszystkie towary są dostarczane są kurierem (UPS), lub do paczkomatu – usługa prowadzona przez firmę InPost. Koszty przesyłki podane są w tabeli poniżej i zależne są od wybranego sposobu płatności. W przypadku wysyłki towaru do paczkomatu maksymalny wymiar przesyłki wynosi: 41 x 38 x 64 cm (Rozmiar C).
Sposób dostawywartość zamówieniacałkowity koszt dostawy brutto
  płatności online dotpayprzedpłata na kontopobranie
Kurierpowyżej 1 000 PLN bruttobezpłatniebezpłatniebezpłatnie
poniżej 1 000 PLN brutto15 zł15 zł15 zł
Paczkomatypowyżej 1 000 PLN bruttobezpłatniebezpłatniex
poniżej 1 000 PLN brutto10 zł10 złx
Odbiór osobistybezpłatniebezpłatniex

4. Termin realizacji zamówienia

Dokładamy wszelkich starań by otrzymywali Państwo zamówiony produkt w jak najkrótszym terminie. Wszystkie towary są dostarczane zgodnie z wyborem UPS lub InPost. W większości przypadków zamówiony towar dostarczany jest w przeciągu 24 lub 48 godzin od daty wpłynięcia środków pieniężnych na nasze konto, lub złożenia zamówienia za pobraniem.

Szybkość dostawy zależy od położenia miejsca dostarczenia w Polsce. Większe miasta to krótszy czas dostawy, a mniejsze miejscowości to dłuższy. Regulaminowy czas dostawy wynosi ok 3 dni roboczych (za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy). W niektórych przypadkach czas dostarczenia towaru uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Dokładamy starań aby podane stany magazynowe były zgodne ze stanem faktycznym.

Regulaminowy czas dostawy nie obowiązuje w przypadku towaru, którego brakuje na magazynie. Każdorazowo w takiej sytuacji Dział Handlowy atenpro.pl przy potwierdzeniu zamówienia, poinformuje o tym Klienta lub osobę przez niego wskazaną do kontaktu. Klientowi zostanie podany przybliżony czas dostawy dla towaru, którego obecnie brak na magazynie.

Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

5. Zabezpieczenie przesyłek

Wszystkie paczki wysyłane z naszego magazynu są ubezpieczone! W przypadku stwierdzania jakiegokolwiek naruszenia kartonu lub naszej firmowej taśmy zabezpieczającej podczas odbioru paczki, klient ma prawo do odpakowania jej w obecności kuriera, sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, atenpro.pl zaleca spisania protokołu uszkodzenia towaru, który będzie podstawą złożenia reklamacji dostawy.

6. Możliwość zwrotu

Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient („Konsument” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty wysłania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że, zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwroty dokonywane są na koszt Klienta.

Zgodnie z Art. 3855 Kodeksu Cywilnego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym na takich zasadach jak konsumenci, pod warunkiem, że zakup nie ma dla konsumenta charakteru zawodowego.
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adres do zwrotów:
DYSK-SIECIOWY.PL
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Oświadczenie dostępne jest pod adresem: Zwrot_towaru

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W przypadku gdy konsument zdecydował o zwrocie towaru powinien on nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o poinformowanie nas telefonicznie 91 885 46 32 lub na e-mail: sklep@dysk-sieciowy.pl o zwrocie towaru przed jego dokonaniem.

Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał, oraz załączyć wypełniony formularz zwrotu. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Klient. W ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletnego zwracanego towaru, dokonamy zwrotu środków pieniężnych nie dłużej niż w ciągu 7 dni na podane konto.

7. Gwarancja, warunki serwisu

Wszystkie produkty sprzedawane przez dysk-sieciowy.pl objęte są gwarancją producenta lub handlową. Długość gwarancji zależy od zakupionego towaru. Warunkiem koniecznym uznania gwarancji jest:
• podanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu, adresu e-mail kupującego,
• dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
• podanie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego
• podanie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
W niektórych sytuacjach wymagane jest uzupełnienie danych przed rozpatrzeniem reklamacji, w takiej sytuacji serwis atenpro.pl zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych,
atenpro.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania w pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany adres e-mail, lub na adres poczty tradycyjnej.Szczegółów na temat gwarancji danego produktu można uzyskać na stronie producenta, bądź kontaktując się z nami telefonicznie 91 885 46 34 lub na e-mail: serwis@dysk-sieciowy.pl.
Adres do reklamacji:
DYSK-SIECIOWY.PL
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

8. Uwagi końcowe

Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na www.dysk-sieciowy.pl stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie www.dysk-sieciowy.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-miał z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia.

Sklep dysk-sieciowy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać będzie od momentu zamieszczenia jej na stronie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszystkie nazwy zastrzeżone, znaki towarowe, oraz loga należą do ich prawych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.